SPRAWY

Kancelaria świadczy usługi na rzecz:

  • osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą),
  • osób prawnych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • organizacji pozarządowych.

 

Do głównych obszarów jej działalności należą sprawy:

  • z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ubezpieczeń (zadośćuczynienie, odszkodowanie, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość), naruszenia dóbr osobistych (obowiązek przeproszenia, zaniechanie naruszeń, świadczenia pieniężne), dziedziczenia (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, spis inwentarza), egzekucji (wniosek o wszczęcie, skarga na czynności komornika sądowego, wniosek o nadzór), a także problematyki rodzinnej (rozwód, separacja, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty, alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej),
  • z zakresu prawa karnego (reprezentacja pokrzywdzonego oraz obrona podejrzanego na wszystkich etapach postępowania, w tym przede wszystkim postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego), karnego wykonawczego (odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, system dozoru elektronicznego, zamiana kary), wykroczeń,
  • z zakresu prawa administracyjnego (odwołanie od decyzji organu I instancji, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego) w tym także związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz dostępem do informacji publicznej.