WYNAGRODZENIE

Wysokość honorarium oraz sposób jego rozliczenia uzależnione są m.in od przedmiotu sprawyformy współpracy, zakresu planowanych czynności oraz stopnia skomplikowania sprawy, a także indywidualnych preferencji Klienta.

Wyróżniamy najczęściej:

I. WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE – strony ustalają wynagrodzenie, płatne w całości lub w ratach, w wyznaczonym terminie, bez względu na wynik sprawy.

W ramach rozliczenia ryczałtowego, istnieje możliwość przyjęcia:

    • stawki sztywnej – bez względu na ilość czynności podejmowanych w sprawie, honorarium nie ulega powiększeniu,
    • stawki mieszanej – honorarium stanowi stawka sztywna, obejmująca niektóre czynności lub określoną ilość czynności oraz stawka dodatkowa, która jest naliczana za pozostałe czynności lub po przekroczeniu czynności mieszczących się w ramach stawki sztywnej.

II. WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE PLUS TZW. SUCCESS FEE strony ustalają, że część wynagrodzenia będzie płatna w całości lub w ratach, w wyznaczonym terminie, bez względu na wynik sprawy, a pozostała część wynagrodzenia będzie uzależniona od sposobu zakończenia sprawy (np. poprzez ustalenie procentowego rozliczenia od zasądzonej kwoty – tzw. procent od wygranej).

III. STAŁE ZLECENIE (OBSŁUGA PRAWNA) – strony ustalają, wynagrodzenie ryczałtowe, płatne w ustalonych odstępach czasowych.

W ramach stałego zlecenia, istnieje możliwość przyjęcia:

    • stawki stałej – bez względu na ilość powierzonych spraw, wysokość wynagrodzenia jest stała,
    • stawki mieszanej – obok stawki stałej, w przypadku przekroczenia określonej liczby czynności lub zleconych spraw, Klient zobowiązuje się do uregulowania dodatkowego (ustalonego wcześniej) honorarium,
    • stawki stałej z tzw. success fee – obok stawki stałej, dodatkowo, w przypadku wygranej, rozliczeniu będzie podlegać procent zasądzonej kwoty stanowiącej przedmiot sporu (tzw. procent od wygranej).