PORADA PRAWNA


Czym jest?

Spotkanie, podczas którego Klient przedstawia problem dotyczący konkretnego stanu faktycznego, a także okazuje dokumenty lub inne dowody (o ile takowe posiada), zaś Adwokat, w oparciu o uzyskane informacje, na podstawie obowiązujących przepisów, stanowiska judykatury oraz doktryny, dokonuje oceny prawnej opisanej sytuacji.

 

Jakie są zalety tej formy?

W wyniku porady prawnej Klient uzyskuje rozwiązanie (czasami jest ich nawet kilka), które pozwoli mu na samodzielne i (przede wszystkim) świadome podjęcie decyzji co do dalszych działań bądź zaniechań. Dzięki rozmowie z Adwokatem, poznaje ewentualne skutki prawne konkretnych zachowań, ale nadal pozostaje swobodny przy ich wyborze.

Jednocześnie Klient, korzystając z tej formy, niejednokrotnie realizuje zasadę „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 

Gdzie i w jaki sposób możliwym jest jej uzyskanie?

Sposób odbycia porady prawnej uzależniony jest możliwości Klienta – spotkanie może mieć miejsce w siedzibie kancelarii, ale może również odbyć się za pośrednictwem urządzeń umożliwiających komunikowanie się na odległość, po uprzednim uiszczeniu umówionego wynagrodzenia.

Ważne: przygotowując się do spotkania, warto zabrać ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące sprawy (także zdjęcia, filmy, nagrania itp.), a w przypadku porady prawnej „na odległość”, przesłać je przed rozpoczęciem rozmowy.

 

Jaki jest sposób rozliczenia ?

Wysokość honorarium za poradę prawną jest stała. W zależności od sposobu jej odbycia, rozliczenie następuje:

  • w przypadku spotkania w siedzibie kancelarii – w formie gotówki, bezpośrednio po uzyskaniu porady prawnej (w przypadku przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd. istnieje możliwość wystawienia faktury VAT),
  • w przypadku umówienia się na poradę online  – w formie przelewu, tuż przed uzyskaniem porady prawnej.