PROJEKT PISMA


Na czym polega?

Na zlecenie Klienta, kancelaria sporządza projekt pisma takiego jak, np. przedsądowe wezwanie do zapłaty, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, pozew, wniosek, zażalenie, apelację.

Sporządzenie dokumentu poprzedza porada prawna, w tym analiza dokumentów (a także ewentualnie innych dowodów) przedłożonych przez Klienta oraz udzielonych przez niego informacji, dotyczących stanu faktycznego sprawy.

Po przygotowaniu przez adwokata projektu zleconego pisma jest on, po zapoznaniu się z jego treścią i zgłoszeniu ewentualnych uwag, podpisywany przez Klienta.

 

Jakie są zalety tej formy?

Klient otrzymuje gotowy projekt pisma. Nie musi obawiać się tego, czy spełni wszystkie wymagania formalne, użyje odpowiedniego języka oraz zawrze najistotniejsze elementy merytoryczne. Jednocześnie, na kształt i treść pisma może mieć wpływ, zapoznając się z nim przed jego podpisaniem oraz konsultując ewentualne zmiany z Adwokatem.

 

Jaki jest sposób rozliczenia ?

Wysokość honorarium obejmuje koszt porady prawnej oraz projektu pisma. W zależności od sposobu współpracy, rozliczenie następuje:

  • w przypadku spotkania w siedzibie kancelarii – całość w formie gotówki, bezpośrednio po uzyskaniu porady prawnej (w przypadku przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd. istnieje możliwość wystawienia faktury VAT),
  • w przypadku umówienia się na poradę online  – wynagrodzenie za poradę prawną następuje w formie przelewu, tuż przed jej uzyskaniem, natomiast tuż po jej zakończeniu następuje rozliczenie za projekt pisma.