PROJEKT UMOWY/STATUTU


Na czym polega?

Na zlecenie Klienta (lub Klientów będących stronami umowy), kancelaria sporządza projekt umowy lub statutu, a także uchwały – np. umowa najmu, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa spółki cywilnej, statut wspólnoty mieszkaniowej, umowa lub statut spółki, uchwała wspólnoty mieszkaniowej lub spółki.

Sporządzenie dokumentu poprzedza porada prawnaobejmująca m. in. rozmowę z Klientem w przedmiocie ustalenia elementów, które powinny znaleźć się w umowie (statucie), w tym obowiązków i praw stron, sposobu zabezpieczenia ich realizacji.

Po przygotowaniu przez Adwokata projektu zleconego pisma jest on, po zapoznaniu się z jego treścią i zgłoszeniu ewentualnych uwag, przedstawiany przez Klienta jego kontrahentowi lub podpisywany przez Klientów.

 

Jakie są zalety tej formy?

Klient otrzymuje gotowy projekt umowy (statutu). Nie musi obawiać się tego, czy spełni wszystkie wymagania formalne, użyje odpowiedniego języka oraz zawrze najistotniejsze elementy merytoryczne. Jednocześnie, na kształt i treść umowy (statutu) może mieć wpływ, zapoznając się z nim przed jego podpisaniem oraz konsultując ewentualne zmiany z Adwokatem.

 

Dla kogo?

Z tego rodzaju współpracy może oczywiście skorzystać każdy. W praktyce jest to jednak rozwiązanie najbardziej korzystne dla:

  • przedsiębiorców (zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i w formie spółek)
  • organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje),
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • partii politycznych.

 

Gdzie i w jaki sposób możliwym jest skorzystanie z tej formy?

Podobnie, jak w przypadku porady prawnej, zredagowanie umowy (statutu) uzależnione jest od możliwości organizacyjnych Klienta – spotkanie może mieć miejsce w siedzibie kancelarii, ale może również odbyć się za pośrednictwem urządzeń umożliwiających komunikowanie się na odległość, po uprzednim uiszczeniu umówionego wynagrodzenia.

Ważne: przygotowując się do spotkania, warto zabrać ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące przyszłej umowy (statutu), zastanowić się nad oczekiwaniami, jakie dokument ten powinien spełniać, celami, które powinien realizować, a w przypadku rozmowy „na odległość”, przesłać dokumenty przed rozpoczęciem rozmowy – tak, by uniknąć późniejszego „donoszenia” lub „dosyłania” dokumentów.

 

Jaki jest sposób rozliczenia ?

Wysokość honorarium obejmuje koszt porady prawnej oraz projektu umowy/statutu. W zależności od sposobu współpracy, rozliczenie następuje:

  • w przypadku spotkania w siedzibie kancelarii – całość w formie gotówki, bezpośrednio po uzyskaniu porady prawnej (w przypadku przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd. istnieje możliwość wystawienia faktury VAT),
  • w przypadku umówienia się na poradę online  – wynagrodzenie za poradę prawną następuje w formie przelewu, tuż przed jej uzyskaniem, natomiast tuż po jej zakończeniu następuje rozliczenie za projekt pisma.