SZKOLENIA

Na czym polega ta forma współpracy?

W ramach działalności Kancelarii istnieje możliwość przeprowadzenia prelekcji związanych z konkretną dziedziną prawa lub wybranym jej zagadnieniem.

Co istotne, sposób przekazywania danego obszaru wiedzy może być uzależniony od poziomu zaawansowania słuchaczy. Zatem jeżeli wykład jest kierowany do osób niemających na co dzień styczności z prawem, to język oraz forma zajęć są odpowiednio dostosowywane.

 

Jakie są jej zalety?

  • możliwość podniesienia kwalifikacji odbiorców (np. pracowników, członków danej społeczności),
  • zwiększenie atrakcyjności organizatora (np. pracodawcy), w odniesieniu do potencjalnych kontrahentów, odbiorców usług, rekrutacji pracowników,
  • wdrożenie nowych rozwiązań oraz standardów, w ramach działalności organizatora, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
  • wpływ na poszczególnych odbiorców, możliwość ich aktywizowania, rozwijania umiejętności poszukiwania informacji,
  • otrzymana faktura VAT z tytułu szkolenia może zostać rozliczona w ramach kosztów (usługi prawne są obciążone podatkiem VAT na poziomie 23%).

 

Dla kogo?

Taka propozycja jest dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla pracodawców, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników, ale także dla organizacji pozarządowych, które m. in. w ramach prowadzonych projektów lub wykonywanych zadań, przewidują zapotrzebowanie na szkolenie z zakresu prawa.

 

Od czego zacząć?

Przede wszystkim istotnym jest cel, któremu ma służyć przeprowadzenie szkolenia. W zależności od zamierzenia, możliwym jest:

  • zrealizowanie wybranego przez organizatora tematu (nie dotyczy to jednak treści szkolenia),
  • wybór tematu, w oparciu o przedstawione przez Kancelarię propozycje (z uwzględnieniem celu),
  • w przypadku chęci podniesienia kwalifikacji – przygotowanie oferty przez Kancelarię, dokonanie wyboru przez organizatora, z możliwością zgłoszenia ewentualnych modyfikacji.

 

Jaki jest sposób rozliczenia usługi?

Strony ustalają sposób rozliczenia w ramach umowy. Najczęściej jest to tzw. rozliczenie ryczałtowe, które następuje po wystawieniu faktury VAT.